Bezpieczeństwo to nasza praca i pasja

Ratownictwo NoDoRATOWNICTWO
NoDo Mariusz Penar

Zajmujemy się bezpieczeństwem – Ratownictwo to jedna z naszych specjalizacji.

Uczymy działać w sytuacjach kryzysowych,
gdy bezpośrednio zagrożone jest zdrowie lub życie.
Pomagamy tworzyć oraz nadzorować wewnętrzne systemy pierwszej pomocy
i ratownictwa.
Wykonujemy usługi w zakresie ratownictwa specjalistycznego:
– przemysłowego,
– wysokościowego,
– narciarskiego.

Wytyczne ERC

Bidony z filtrem Water-to-Go