Przepisy dot. ratownictwa wodnego

Przepisy

Ustawa Prawo wodne

Podstawa prawna ratownictwa wodnego
(Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie na obszarach wodnych)
Wyjaśnienia MSWiA (2018 r.) dot. wykonywania ratownictwa wodnego
Oświadczenie ZG WOPR w sprawie stopni ratowniczych wydanych do 01 stycznia 2012 r. – zestawienie tabelaryczne

Szkolenie ratowników
(Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym)
Wyjaśnienia MSWiA (2018 r.) dot. szkoleń ratowników wodnych

Normy zatrudnienia ratowników
(Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego)
Zmiana rozporządzenia
Stanowisko MSW w sprawie liczby zatrudnianych ratowników na pływalniach.

Wyposażenie miejsc do kąpieli
(Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne)
Zmiana rozporządzenia

Oznakowanie i sygnalizacja
(Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag)
Zmiana rozporządzenia

Ewidencja i oznakowanie
(Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli)