Szkolenia motorowodne

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na sternika motorowodnego

Miejsce: Szarlota k. Kościerzyny
Termin: informacja w zakładce “Wydarzenia”
Piątek – zajęcia zaczynają się o godz. 18.00 – teoria
Sobota – godz. 10.00-20.00 z przerwą na obiad – zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne na zmianę z nauką własną
Niedziela – godz. 10.00 do obiadu – zajęcia praktyczne na zmianę z nauką własną
Niedziela – godz. 17.00 egzamin
Cena:
do 9 osób 750 zł/os.
10-12 osób 700 zł/os
§ 22. 1. Opłata za przeprowadzenie egzaminu na:
3) patent sternika motorowodnego – wynosi 250 zł;
2. Opłata za czynności związane z wydaniem patentu albo licencji wynosi 50 zł.
3. Opłaty określone w ust. 1 i 2 w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlegają obniżeniu o 50%)
Opłata egzaminacyjna pobierana jest przez Komisję Egzaminacyjną w dniu egzaminu
(młodzież ucząca się do 26 roku życia – wymagana legitymacja studencka lub szkolna w celu odliczenia 50% opłaty).

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne zaświadczenie,  które wraz z wnioskiem o wydanie patentu składa do PZMiNW (wszystkie wymagane informacje przekaże Komisja Egzaminacyjna).
Noclegi i wyżywienie we własnym zakresie.
W przypadku noclegu w KW Szarlota prosimy o wcześniejszą indywidualną rezerwację miejsc (dla uczestników szkolenia za noclegi i wyżywienie w KW Szarlota przysługuje rabat 10%).

Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest wpłata zaliczki w wysokości 300 zł/os. za szkolenie na rachunek NoDo Mariusz Penar
PKO BP 50 1020 5558 1111 1209 5360 0070
opis wpłaty: szkolenie motorowodne data szkolenia ………………………, liczba zgłoszonych
osób: ……, imię i nazwisko lub nazwa firmy, na którą ma być wystawiona faktura.
Potwierdzenie wpłaty wraz z danymi do faktury proszę przesłać na adres biuro@nodo.pl

WYMAGANIA: oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu motorowodnym oraz ukończone 14 lat (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekunów prawnych na udział w szkoleniu i podejście do egzaminu)
pisemna zgoda rodziców na udział w szkoleniu i egzaminie