Szkolenia motorowodne

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na sternika motorowodnego
Termin szkolenia: 18-20 czerwiec 2021 r.

Miejsce: Kompleks Wypoczynkowy Szarlota k. Kościerzyny

Cena
600 zł uczniowie i studenci do 26 roku życia (+ egzamin* 125 zł)
600 zł pozostałe osoby (+ egzamin* 250 zł)
* opłata uiszczana Komisji Egzaminacyjnej w dniu egzaminu

Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest wpłata 600 zł za szkolenie na rachunek NoDo Mariusz Penar
PKO BP 50 1020 5558 1111 1209 5360 0070
opis wpłaty: szkolenie motorowodne 04-06.09.05.2020 r., liczba zgłoszonych osób: …., imię i nazwisko lub nazwa firmy, na którą ma być wystawiona faktura.
Potwierdzenie wpłaty wraz z danymi do faktury proszę przesłać na adres biuro@nodo.pl

WYMAGANIA: oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w szkoleniu motorowodnym oraz ukończone 14 lat (w przypadku osób niepełnoletnich również zgoda opiekunów prawnych na udział w szkoleniu i podejście do egzaminu)